top of page

ORANJE

In de tweede laag gaat het over CONFORMEREN

grote mensen en innerlijk kind strijd.jp

VRIENDSCHAP

ZORGZAAMHEID

ERGENS THUISHOREN

RESPECT

EENDACHT

LOYALITEIT

De tweede bewustzijn laag is bezorgd over de emotionele binding die je hebt met anderen. Als jonge kinderen leren we heel snel dat je niet kan overleven als je geen emotionele banden kan opbouwen. We leren dat die band met anderen bestaat uit liefde. Heb je onvoorwaardelijke liefde gekend als kind dan ontwikkel je een gezond relatie bewustzijn. Je voelt je veilig in jezelf omdat je liefde hebt gekregen voor wie je bent.

Wanneer de liefde die je hebt gekregen van je ouders afhankelijk was van je gedrag, dan leerde je dat liefde voorwaardelijk is en dus verdient moet worden. Dit leidt tot de onbewuste overtuiging dat je het niet waard bent om graag gezien te worden, tenzíj je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Hierdoor zal je bewustzijn constant gefocust zijn op het zoeken naar tekenen van affectie, acceptatie en er bij horen. Je zal je aanpassen aan de verlangens en verwachtingen van de mensen die je graag ziet. Onbewust is het enige wat je wil, er bij horen en graag gezien worden.

De meest voorkomende uiting van deze op angst gebaseerde relaties is het vermijden van conflict en/of constant creëren van balans. Mensen die hier onder leiden zullen de waarheid vermijden als ze denken dat het in de weg staat om liefde en aanvaarding te krijgen. Om hun fouten te verstoppen zullen ze deze op anderen steken. Ze zullen van onderwerp veranderen of neutraal blijven en nooit uitdrukking geven aan wat ze voelen, om de voorzichtig opbouwde relaties te onderhouden. Sommige zullen zelfs fysiek of verbaal misbruik verdragen zolang ze maar het gevoel hebben ergens bij te horen.

Wat hieronder zit is dat je nooit hebt geleerd om met emoties van anderen om te gaan. Daardoor vermijdt je alle situaties die met emoties te maken hebben. Je vertelt de mensen die heel dicht bij je staan niet hoe je je echt voelt. Je loopt liever op eierschalen dan alles op het spel te zetten door jouw waarheid uit te spreken.

Uit Evolutionary Coaching van Richard Barrett.

IN DE TWEEDE FASE VAN EVOLUTIE WORDEN RELATIES VAN LEVENSBELANG.

DEZE LAAG GAAT OVER HET AANPASSEN OM DEEL UIT TE MAKEN VAN EEN GROEP. WAARBIJ DE BASISVRAAG IS: BEN IK GELIEFD?

Business card 2 back oranje.jpg
bottom of page